STRONA GŁÓWNA

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ?

WZMACNIANIE KOBIET


budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt

ROZWÓJ OSOBISTY

rozwijanie umiejętności psychospołecznych, poszerzanie świadomości siebie i swoich relacji z innymi

PSYCHOLOGIA EDUKACJI

poszerzanie kompetencji kadry nauczycielskiej oraz rodziców

DLA ORGANIZACJI

umiejętności interpersonalne, działania przeciwprzemocowe i antydyskryminacyjne

JAK PRACUJĘ?

FACYLITUJĄCO

Zakładam, że każda osoba posiada ekspercką wiedzę na temat samej siebie, a każda grupa posiada wszystkie zasoby niezbędne do wypracowania potrzebnego dla siebie rozwiązania. Swoje zadanie na sali szkoleniowej widzę jako ułatwianie procesu docierania do wiedzy, wypracowania rozwiązań, podejmowania decyzji. Tworzę także przestrzeń do nabywania nowych umiejętności poprzez aktywne działanie. Podczas realizowanych przeze mnie szkoleń, warsztatów i treningów wspieram uczestniczki i uczestników w poszukiwaniu nowych sposobów myślenia, działania, komunikowania się, reagowania, wyrażania siebie oraz próbowania w nowych rolach.

PROCESOWO

Planując prowadzone przeze mnie działania uwzględniam dynamikę procesu grupowego. Dopasowuję kolejne elementy warsztatu, treningu czy szkolenia do fazy rozwoju grupy, uwzględniając pojawiające się naturalnie role grupowe. Dzięki takiemu podejściu w zespole buduje się gotowość do współpracy i zaangażowania, powstają sprzyjające warunki do uczenia się, doświadczania lub poszukiwania rozwiązań. Praca w oparciu o proces grupowy oznacza także moją gotowość do modyfikacji założonego planu w zależności od ujawniających się potrzeb grupy, z uwzględnieniem ustalonych wcześniej celów i założonych efektów wspólnej pracy.

SYSTEMOWO

Stosuję systemowe rozumienie funkcjonowania grup i zespołów. Patrzę całościowo, uwzględniając kontekst, relacje, powiązania, dynamikę zmian w czasie i różne poziomy funkcjonowania społecznego i organizacyjnego. Zamiast skupiać się na objawach problemów lub słabych stronach, pomagam rozpoznać czynniki, które tworzą sytuację taka jaka jest. Zamiast proponować uproszczone rozwiązania, które tylko wydają się atrakcyjne i nie wymagające wysiłku, szukam obszarów, w których zmiana może przynieść największą korzyść.

SPRAWDZONYMI METODAMI

Oferuję sprawdzone, oparte na solidnych podstawach merytorycznych, naukowych i praktycznych, formy szkoleniowe: trening interpersonalny, warsztaty asertywności i samoobrony dla kobiet oraz dziewcząt – WenDo, trening kreatywności według modelu prof. K. Szmidta, trening asertywności. Tworzę i wykorzystuję również swoje autorskie narzędzia trenerskie m.in. z obszaru kreatywności, a także włączam do pracy z grupą elementy coachingu i podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Każdy program warsztatów, treningów, czy szkoleń dopasowuję do potrzeb danej grupy, a po zakończeniu działań poddaję ewaluacji.

Z KIM WSPÓŁPRACOWAŁAM?