STRONA GŁÓWNA

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ?

WenDo

WENDO


budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt

Trening Interpersonalny

TRENING INTERPERSONALNY

rozwijanie świadomości siebie i swoich relacji z innymi

Trening kreatywności

TRENING KREATYWNOŚCI

kształtowanie twórczego myślenia, wzmacnianie kompetencji kreatywnej

Wspomaganie edukacji

PSYCHOLOGIA EDUKACJI

poszerzanie kompetencji kadry nauczycielskiej oraz rodziców

JAK PRACUJĘ?

WZMACNIAM POTENCJAŁ

W moich działaniach trenerskich opieram się na humanistycznej koncepcji samourzeczywistniania ludzkiego potencjału – dążenia każdej i każdego z nas do realizacji swoich wewnętrznych możliwości, stawania się „tym, kim chce się być”. Opieram się na zasobach, które na moje warsztaty wnoszą uczestniczki i uczestnicy, tworzę przestrzeń do ujawnienia tych zasobów i ich poszerzania.

SKUPIAM SIĘ NA DOŚWIADCZENIU

Ludzie uczą się najlepiej poprzez doświadczenie – doświadczenie wynikające z aktywnego działania, ale też doświadczanie siebie i bycia w relacji. Dlatego podczas realizowanych przeze mnie warsztatów i treningów wspieram uczestniczki i uczestników w poszukiwaniu nowych sposobów myślenia, komunikowania się, reagowania, wyrażania siebie, a także kontaktowania się z sygnałami swojego ciała i próbowania w nowych rolach.

WSPIERAM CAŁOŚCIOWO

Filarami merytorycznymi mojej pracy są podejścia humanistyczne i systemowe. Podczas działań na sali warsztatowej uwzględniam różne aspekty funkcjonowania uczestniczek i uczestników: ich myśli, emocje i ciała. Konstruuję programy szkoleniowe biorąc pod uwagę proces grupowy oraz systemowy i społeczno-kulturowy kontekst uczestniczek i uczestników.

Z KIM WSPÓŁPRACOWAŁAM?