OFERTA

OFERTA

WenDo

WENDO


budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt

Trening Interpersonalny

TRENING INTERPERSONALNY

rozwijanie świadomości siebie i swoich relacji z innymi

Trening kreatywności

TRENING KREATYWNOŚCI

kształtowanie twórczego myślenia, wzmacnianie kompetencji kreatywnej

Wspomaganie edukacji

PSYCHOLOGIA EDUKACJI

poszerzanie kompetencji kadry nauczycielskiej oraz rodziców