OFERTA

OFERTA

WZMACNIANIE KOBIET


budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt

Warsztaty WenDo

Jedyna w Polsce metoda opracowana przez kobiety i dla kobiet, która łączy metody asertywności, samoobrony fizycznej i psychicznej więcej…

Samodbanie na co dzień

Warsztaty o dbaniu o siebie w pełnej obowiązków codzienności

WzmocniONA

Autorski program – cykl warsztatowy, oparty na metodach WenDo, treningu asertywności i warsztatów samodbania.

ROZWÓJ OSOBISTY

rozwijanie umiejętności psychospołecznych, poszerzanie świadomości siebie i swoich relacji z innymi

Trening interpersonalny

Wywodząca się z humanistycznej tradycji grup spotkaniowych forma treningowa, w ramach której ludzie spotykają się z innymi, żeby lepiej poznać siebie

Trening kreatywności

Klasyczna forma treningowa rozwijająca kompetencję twórczą.

Trening asertywności

Trening wyrażania siebie i swoich potrzeb w sposób asertywny, czyli nie uległy i nie agresywny.

PSYCHOLOGIA EDUKACJI

poszerzanie kompetencji kadry nauczycielskiej oraz rodziców

Komunikacja w zespole

Asertywność w pracy nauczycielskiej

Nauczycielskie samodbanie

Współpraca z rodzicami

Trudne zachowania uczennic/uczniów

Dziecko bezpieczne przed przemocą seksualną

Przemoc rówieśnicza

Dyskryminacja i przemoc ze względu na płeć

Przemoc w rodzinie i procedura Niebieskie Karty

Ochrona zdrowia psychicznego i organizacja pomocy pp

Kreatywność w szkole

Porozumienie bez Przemocy (NVC)

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach

Dialog Motywujący

Metoda Wspólnej Sprawy

DLA ORGANIZACJI

umiejętności interpersonalne, działania przeciwprzemocowe i antydyskryminacyjne

Komunikacja i współpraca w zespole

Asertywność w roli  zawodowej

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i aktywistycznemu

Mobbing i molestowanie w miejscu pracy

Warsztaty antydyskryminacyjne

Warsztaty WenDo

Porozumienie bez Przemocy (NVC) w biznesie i aktywizmie

Trening kreatywności dla profesjonalistek/-ów