OFERTA

OFERTA

WZMACNIANIE KOBIET


budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt

Warsztaty WenDo

Budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt

 • dla kobiet dorosłych
 • dla nastolatek w wieku 14-18 lat
 • dla dziewcząt  w wieku 10-13 lat
 • dla dziewczynek w wieku 7-9 lat

Dowiedz się więcej o metodzie WenDo.

ROZWÓJ OSOBISTY

rozwijanie umiejętności psychospołecznych, poszerzanie świadomości siebie i swoich relacji z innymi

Trening interpersonalny

Trening asertywności

Samodbanie na co dzień

PSYCHOLOGIA EDUKACJI

poszerzanie kompetencji kadry nauczycielskiej oraz rodziców

Kreatywność w szkole

 • Trening kreatywności dla nauczycielek/-li
 • Twórcze metody pracy w szkole

Asertywność w pracy nauczycielskiej

 • Skuteczna komunikacja z rodzicem

Nauczycielskie samodbanie

DLA ORGANIZACJI

umiejętności interpersonalne, działania przeciwprzemocowe i antydyskryminacyjne

Warsztaty WenDo

Budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt

 • dla pracowniczek
 • dla wolontariuszek
 • dla klientek
 • dla podopiecznych

Dowiedz się więcej o metodzie WenDo.

Mobbing i molestowanie w miejscu pracy