WenDo

WENDO

WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet

Czym jest WenDo?

WenDo to w polskim tłumaczeniu „Droga Kobiet” (od angielskiego „women” i japońskiego „-do”). Jako metoda pracy z kobietami powstała kilkadziesiąt lat temu w Kanadzie. Dziś jest to jedyna w Polsce metoda opracowana przez kobiety i dla kobiet, która łączy metody asertywności, samoobrony fizycznej i psychicznej. Podczas warsztatów kobiety i dziewczęta uczą się jak reagować na różne formy przekraczania granic, na przemoc psychiczną i fizyczną. Wzmacniają poczucie pewności siebie, poczucie własnej wartości i sprawczości.

WenDo jako metoda asertywności przekazuje wiedzę na temat skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania. Dzięki temu uczestniczki uczą się nie tylko jak rozwiązywać konflikty, ale też przełamują własne stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd. Jako metoda samoobrony psychicznej pokazuje mechanizmy społeczne i psychologiczne, zachodzące w sytuacjach dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć. Podczas warsztatów dziewczynki i kobiety uczą się także definiować własne granice i reagować na ich naruszenie na tyle wcześnie, by zatrzymać narastającą agresję ze strony napastnika i zmniejszyć prawdopodobieństwo ataku fizycznego.

Jako metoda samoobrony fizycznej, WenDo dostarcza kobietom praktycznych umiejętności pozwalających na skuteczną obronę w razie fizycznego zagrożenia. Aby wziąć udział w warsztatach nie potrzeba żadnej szczególnej siły, ani nadzwyczajnej sprawności. Każda kobieta może nauczyć się skutecznie bronić.

Dla kogo?

WenDo jest dla Ciebie, jeśli:

 • chcesz przestać czuć się bezradną i bezbronną wobec ataków słownych i fizycznych w miejscach publicznych, na ulicy, w szkole, w pracy, w domu;
 • chcesz doświadczyć własnej siły fizycznej, uwolnić swój oddech i głos, wyraźniej dostrzec swoje możliwości i zasoby, odzyskać poczucie wpływu.

W WenDo mogą uczestniczyć:

 • kobiety dorosłe (18+)
 • nastolatki w wieku 14-18 lat
 • dziewczęta  w wieku 10-13 lat
 • dziewczynki w wieku 7-9 lat

Warsztaty skierowane są do:

 • kobiet i dziewcząt, które chcą się rozwijać
 • pracowniczek, w których pracy szczególnie ważna jest asertywność
 • wolontariuszek organizacji pozarządowych
 • klientek instytucji pomocowych
 • uczennic, podopiecznych, wychowanek placówek oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych

Cele WenDo

Biorąc udział w warsztatach masz szansę podnieść swoje umiejętności w zakresie:

 • podejmowania decyzji
 • skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji
 • rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania swoich granic
 • reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację i przemoc ze względu na płeć i inne
 • samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/napaści

Formy pracy

Podczas WenDo korzystam z różnorodnych form pracy, takich jak:

 • dyskusje w małych grupach i plenarne
 • praca z dialogiem wewnętrznym
 • ćwiczenia zwiększające świadomość ciała, oddechu i głosu
 • symulacje sytuacji zagrożenia i ćwiczenia technik samoobrony fizycznej (ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki)
 • elementy psychodramy

Ramy szkoleniowe

Czas trwania warsztatu: 16 godzin szkoleniowych (2 dni), w tym ok. 45 min przerwy obiadowe i przerwy kawowe.
Istotne jest uczestnictwo w całości warsztatu.